ਪੋਰਨਹੱਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰੀਏ

ਵਾਪਸ ਲਈ: Pornhub Download

PornhubDownload.website ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਪੋਰਨਹੱਬਡਾਉਨਲੌਂਡ ਡਾਟ ਕਾਮ ਪੋਰਨਹੱਬ.ਕਾੱਮ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਨਹੱਬ.ਕਾੱਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੈਂ PornhubDownload.website ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ: www.pornhub.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਤੋਂ URL ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਪੋਰਨਹੱਬ ਡਾਉਨਲੋਡਰ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ URL ਨੂੰ ਪੇਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਪੁਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰੋ. URL ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਪੁਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ.

ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ: www.pornhub.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ. ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਪੇਜ 'ਤੇ www.pornhub.com ਨੂੰ www.pornhubdownload.website ਨਾਲ ਬਦਲੋ. ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ.

ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨਹਬ ਲਿੰਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਟਨ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਪੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਡਾਉਨਲੋਡ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਿਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

ਵਿੰਡੋਜ਼ / ਲੀਨਕਸ: ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ..." ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਟਾਰਗੇਟ ਸੇਵ ਕਰੋ..." ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ / ਟੇਬਲੇਟਸ: ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ. ਫਿਰ "ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਿੰਕ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

ਮੈਕ / ਆਈਫੋਨ / ਆਈਪੈਡ: ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ. ਫਿਰ "ਲਿੰਕਡ ਫਾਈਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.